Image 1 of 1

VISHNU SHRINE AT ANGKOR WAT

Statue of the Vishnu shrine